martes, 25 de enero de 2011

เบื่อ!! ธุรกิจที่ทำแล้วไม่โตสักทีไหม ทีมตาย สายงานไม่เกิด ทำยังไงให้เกิด มาดูกันครับ....

เรามีโปรเจ็ค ทีมทรัพย์นาคา ลงทุนเพียง 1,500 บาท!!!

กับ โปรเจค 6 เดือน 1 ล้าน บาท กับทีมธุรกิจ

อยากทราบว่าทำยังไงดูเงื่อนไขกันก่อนครับ

xxx คลิก xxx


ต้องขออภัยหากเมลฉบับนี้รบกวนท่าน

Wed, 26 Jan 2011 11:04:48 GMT

No hay comentarios: